ghost_cinema, strona 2

16 tekstów – auto­rem jest ghost_ci­nema.

Na­tural­nym sen­sem życia jest pod­trzy­mywa­nie ga­tun­ku. Tym sa­mym miłość i dob­ro zys­kują no­we pier­wszorzędne znacze­nie - in­ter­pre­towa­ne na różno­rod­ne spo­soby. Dla jed­nych uczu­cia te stają się mie­sza­niną hor­monów, pląta­niną sub­stan­cji, połącze­niem wrodzonych [...] — czytaj całość

myśl • 20 marca 2012, 23:39

Pow­sta­je myśl, prag­nienia... Wciąż te marze­nia... Czu­jesz, widzisz, śnisz... Dot­knąć ich nie możesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 marca 2012, 19:16

a wy­dawałoby się, że stojąc nad prze­paścią uza­leżnień nikt nie pójdzie dalej... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 marca 2012, 22:33

Prob­lem ten jest wszys­tkim dob­rze zna­ny, żeby kochać trze­ba być kochanym. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 marca 2012, 17:31

Myśli wiet­rzne dni, burzy­liwe snów noce. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 lutego 2012, 17:36

- Py­tasz mnie dlacze­go płaczę...
- Ja py­tam... Jak nie płakać na ta­kim świecie? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 lutego 2012, 23:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ghost_cinema

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Aktywność